Сушка пивної дробини

Сушка пивної дробини

Сушка пивної дробини, як правило, не є технічною або технологічною проблемою. Матеріал має відомі і стабільні властивості і чудово сушиться в сушильних установках різних типів.

Окремо стоїть питання добавки в дробину, що висушується, залишкових пивних дріжджів. Така добавка дозволяє підвищити рівень протеїну в готовому продукті, а значить – якість і вартість кінцевого продукту – сухої пивної дробини. Разом з тим, залишкові пивні дріжджі мають порівняно високу відносну вологість (як правило – більше 85%), а також містять в своєму складі велику кількість живих дріжджових клітин. Ці обставини змушують переглядати тепловий баланс сушильного апарату в бік великих витрат тепла, а також застосовувати специфічні заходи з термолізу залишкових пивних дріжджів.

Разом з тим, основною проблемою пивоварних заводів щодо сушки пивної дробини, є яскраво виражена сезонність у виробництві (і продажах) пива та пов’язані з цим кількості наявної дробини, що підлягає сушінню. Як свідчить досвід українських пивоварів, кількість пивної дробини, що утворюється при виробництві пива, в грудні-лютому в 2-2,5 рази менше, ніж в червні-серпні. Наслідком цього є різна потрібна продуктивність ділянки сушки дробини в «низький» і «високий» сезони виробництва пива.

Класичним рішенням зазначеної проблеми є виконання ділянки сушіння в складі двох однакових технологічних ліній, з яких працює або одна або обидві, в залежності від поточних потреб підприємства.

Сушка пивної дробини важкий процес, основним недоліком класичного рішення є завищені інвестиційні витрати (на дві лінії) і невисокі питомі характеристики в перехідні періоди роботи, коли обидві лінії працюють з неповним навантаженням.

ТОВ «ТКС Сервіс» пропонує оригінальне рішення проблеми оптимізації сушіння пивної дробини одним апаратом із можливістю змінювати потрібну продуктивність в рази.

Суть нашої пропозиції полягає у поєднанні  застосування стандартних сушильних апаратів  моделі СКСТП, що нами виготовляються, при їх одночасному живлення від двох джерел тепла:

 • пара з заданими параметрами (8 бар, 170 0С);
 • специфічного теплоносія, створюваного газовим теплогенератором змішувального типу (розбавлені до температури 180-190 0С продукти спалювання природного газу).

Запропоноване рішення передбачає, що кількість сушильного агенту, що циркулює в системі, залишається практично незмінним, змінюються лише його параметри (температура і вологість), відповідно, і кількість тепла, що вводиться в апарат.

При цьому:

 • в холодну пору року, при мінімальній потрібній продуктивності, апарат може працювати на газу або на пару (за вибором енергетика підприємства);
 • в теплу пору року при максимальній продуктивності, апарат працює і на пару і на газу одночасно;
 • в проміжних режимах існує можливість плавно, в автоматичному режимі, змінювати навантаження апарату в залежності від потрібної продуктивності.

Питомі характеристики технологічної лінії, побудованої на базі такого апарату, поліпшуються в міру збільшення його продуктивності, що, загалом, характерно для такої ситуації.

Запропоноване технічне рішення не є дослідно-конструкторською розробкою, а виконано на базі стандартних, апробованих, виробів, що виготовляються серійно, які непринциповою модернізуються під ситуацію (модернізації підлягають пристрої подачі і відбору продукту, а також системи управління і автоматизації).

Особливо хочеться відзначити, що дане рішення має кілька серйозних переваг, по відношенню до класичного вирішення проблеми сушіння пивної дробини, зокрема:

 • дозволяє мати один технологічний апарат, який має оптимальні енергетичні параметри в необхідному діапазоні продуктивності;
 • підсумкова вартість технологічного і допоміжного обладнання знижується на 25-40%;
 • підвищується надійність комплексу за рахунок зменшення кількості обладнання; знижуються витрати на обслуговування і ремонт;
 • зменшується потрібна площа приміщення;
 • поліпшуються питомі характеристики апарату, особливо в частині споживання електричної енергії (зниження на 30-35%);
 • з’являється можливість маневрувати по навантаженню парових котлів підприємства в холодну пору року, підвищуючи, тим самим, їх ККД.

На вимогу можуть бути розроблені, спроектовані і виготовлені апарати, що враховують особливі умови замовника (задану продуктивність, наявні у замовника приміщення та обладнання, тип теплоносія, необхідний рівень автоматизації і т.п.).

 • Характеристики технологічної лінії сушки, що виконана на базі сушарки СКСГП, яка працює в так званому «Паро-газовому» режимі представлені в таблиці
 • Техніко-комерційна пропозиція на типову лінію сушки пивної дробини представлена за посиланням